Kung talagang para sa’yo siya, hindi mo kailangan mang-agaw.